Devītās klases mācīšanās Rīgā
"Šodien esam redzējuši ēkas, pieminekļus, kuri simbolizē mūsu Latviju. Esam izdarījuši secinājumus par to nozīmi un milzīgo vērtību Latvijas vēsturē un mūsdienās!"
Skolotāja piebilst: "Bērni bija sagatavojušies! Priecājos!!!"
Laika apstākļi bija lieliski! Šodien tika pa lietus lāsei un saules staram! Un to visu tvēra devītās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un vēstures skolotāju.

Ievietots 6 Oct, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa