Dzejas dienu pasākumi Raunas vidusskolā

Septembris, dzejas mēnesis, paskrējis nemanot. Raunas vidusskolas logus arī šobrīd, oktobra vidū, turpina rotāt 5. -12. klašu kolektīvu radītie darbi - vizualizētie dzejoļi.

Lasītavā klausoties klasesbiedru priekšnesumus - dzejoļu izteiksmīgu runāšanu - , skolēni paši izvēlējās vienu dzejoli,kuru klase vizualizēs.

Skolas lielajos logos, tāpat kā oktobra mēneša jubilāra Eduarda Veidenbauma dzejoļos, “kā gulbji balti padebeši iet...”, “ jau ziediem rotātas pļavas”. Savdabīgi dzejoļus - ‘’ tumsa un migla pasauli sedz...”, kā arī visiem tik labi zināmo “mosties, mosties reiz, svabadais gars... “ – logos attēlojuši 9. un 11.-12.klases skolēni.

Ar košumu un raibumu ikvienu skolas apmeklētāju vai garāmgājēju, izraisot neviltotu smaidu sejā, iepriecina 5. un 6.klases skolēnu vizualizētie dzejoļi: “Vējš pār pļavu ” ( dzejnieks Laimonis Vāczemnieks) un “reportieris”( dzejniece Inese Zandere).

Paldies idejas autorei skolotājai Ilzei Podniecei un visiem tās realizētājiem - skolēniem, latviešu valodas skolotājai Olgai Plētienai, 6.klases audzinātājai Sarmai Bērziņai un 9.klases audzinātājai Irēnai Bāzei!

Par krāsainajiem skolas logiem 6.oktobrī priecājās mūsu skolas bijusī latviešu valodas un literatūras skolotāja, dzejniece Lilita Lodziņa. Viņas vadītajā Dzejas stundā 7. – 9. klases skolēni uzzināja , kā un kādos brīžos rodas Lilitas Lodziņas dzejoļi, kas ir dzejnieces iedvesmotāji, viņas dzejoļu tēli. Dzejas cienītāji paši sacerēja un lasīja dzejoļus , salīdzināja tos ar dzejnieces oriģināliem, ar interesi klausījās Lilitas Lodziņas stāstījumu par literārās pasakas “Teiksma par Raunas Staburagu” autori Skaidrīti Kaldupi.

Paldies Lilitai Lodziņai par pamācošo Dzejas stundu!

Novembrī turpināsies Dzejas dienu pasākumi, kad 1.-6. klases skolēni nonāks dzejas pasaulē, tiekoties ar cēsnieci, ģimenes portāla Cālis.lv žurnālisti, dzejnieci Ivetu Rozentāli.

Par Dzejas dienu pasākumiem informēja skolotāja Inta Paipala.

 

Tikšanās ar dzejnieci Lilitu Lodziņu.

Septembris – dzejas mēnesis ne tikai Latvijā, bet arī mūsu – Raunas skolā.

Kā jau katru gadu, arī šoruden 7., 8. un 9.klases skolēni skandēja Raiņa, I.Ziedoņa, O. Vācieša, K.Vērdiņa, M.Freimaņa un citu jaunāko latviešu dzejnieku darbus lasītavā, izteica savas domas un vērtējumu par izvēlēto dzejoli, tā mācoties uzstāties publikas priekšā.

Septembra beigās un oktobra sākumā 7.,8.,9.klases skolēni godināja tuvākā novadnieka Eduarda Veidenbauma 150.dzimšanas dienu, vizualizējot kādu no viņa dzejoļiem, mācoties viņa dzeju, atceroties arī īso dzejnieka mūža gājumu.

E.Veidenbauma atceres nedēļā pie 7.,8.,9.klases skolēniem 6.oktobrī viesojās ilggadējā Raunas skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lilita Lodziņa.

Viņa ar uzmanību klausījās 7.klases skolēnu – Elīnas, Lienes, Katrīnas un Sarmja ( 8.kl.) – priekšnesumu.

Skolotāja pastāstīja, kā viņa sākusi rakstīt dzeju.

Izrādās, organizējot dažādus mednieku pasākumus, pietrūcis asprātīgu, jautru dzejoļu par medniekiem, mežu, zvēriem. Tāpēc sākusi sacerēt, tas ir, dzejot, pati. Pēc kāda laika izjutusi nepieciešamību arī kaut ko pavisam nopietnu pateikt dzejas rindās.

Klausoties L.Lodziņas nopietnos, ļoti tēlainos dzejoļus, varēja just, ka skolotājai tuva ir rakstnieces Skaidrītes Kaldupes daiļrade, jo arī šīs dzejnieces valoda ir tēlaina, bagāta epitetiem un salīdzinājumiem.

Skolotāja L.Lodziņa pastāstīja arī par savām tikšanās reizēm ar pašu Skaidrīti Kaldupi, kura viņu iedrošinājusi un pamudinājusi turpināt rakstīt.

Dzejas stundas laikā skolotāja pārliecinājās arī par pašu skolēnu prasmi pabūt dzejnieka lomā. Sadalījušies grupiņās, skolēni dotajām dzejnieces L.Lodziņas dzejoļu sākuma rindām uzrakstīja savējās. Pēc tam salīdzināja ar oriģinālu.

Paši drošākie, radošākie un veiksmīgākie bija tieši zēni. Īpaši interesanti bija 8.klases zēnu – Kaspara, Andra, Tomasa – dzejoļu turpinājumi. Aktīvi piedalījās arī Niks no 7.klases.

Katrā no mums guļ radošais gariņš! Tikai jāpamodina!

Klausoties L.Lodziņas dzeju – gan jautro, gan nopietno – noslēdzās dzejas mēnesis mūsu skolā.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas skolotāja Olga Plētiena.

Ievietots 24 Oct, 2017 | Informāciju sagatavoja Kristiāns Kiršteins