Ekskursija Ziemeļvidzemē

Mācību ekskursija Ziemeļvidzemē

Raunas vidusskolas 6. un 7.klases skolēni, kā arī viņu audzinātājas 28.maijā devās mācību ekskursijā uz Ziemeļvidzemi. Rūjienā skolēni izgaršoja daudziem pazīstamo Rūjienas saldējumu, skatoties videofilmu, klausoties aizrautīgās ekskursijas vadītājas un pārtikas tehnoloģes stāstījumā, uzzināja, kāds ir saldējuma ražošanas process, cik dažādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti saldējuma tapšanā un tā nonākšanā veikalos.

Iepazīstot pilsētu, tēlnieka Kārļa Zemdegas veidotais Rūjienas atbrīvošanas un kritušo karavīru piemineklis “Tālavas taurētājs” skolēniem lika aizdomāties par viņu un vienaudžu drosmi un varonību šobrīd.

No Rūjienas ekskursanti brauca uz Mazsalacu, lai aplūkotu Skaņo kalnu un sadzirdētu skaidro atbalsi. Lai nokļūtu līdz Skaņajam kalnam, skolēni veica aptuveni trīs kilometru garu gājienu gar Salacas upi un vēroja neparastus dabas objektus: Vilkaču priedi, Velnakmeni, Eņģeļu alu, Sapņu trepes, Velna alu, Skābumbaļļu, Rūķu taku, Neļķu klinti, Velna kanceli.

Lielākā daļa skolēnu visvairāk gaidīja nokļūšanu Burtnieku zirgaudzētavā, kurp ekskursanti devās pēc Skaņā kalna iepazīšanas. Zirgaudzētavā gide rādīja fotogrāfijas ar zirgiem, kas šobrīd ir slaveni visā pasaulē, bet ir dzimuši un izaudzināti Burtniekos. Lai šādus rezultātus sasniegtu, komandā strādā zirgkopji, veterinārārsts, kalējs, treneri un vēl citu profesiju pārstāvji. Gide pastāstīja, kur var apgūt šīs profesijas. Staļļos skolēni varēja samīļot zirgus, bet manēžā, kur notiek treniņi, drosmīgākie iejutās jātnieka lomā.

Neizpalika arī Latvijas ceturtā lielākā ezera Burtnieka apskate.

Skolēni un viņu audzinātājas pateicas Raunas novada domei par atmaksāto transportu.

Mācību ekskursijas SIA “Rūjienas saldējums” un “Burtnieku zirgaudzētavā” kā karjeras attīstības atbalsta pasākumi - “Saldējuma ražošanā un produkcijas realizācijā nepieciešamās profesijas” un “Karjeras iespējas zirgkopības nozarē” – risinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagoģe, karjeras konsultante Inta Paipala

Ievietots 9 Jun, 2019 | Informāciju sagatavoja Ilze Podniece | Karjeras izglītība