Karjeras stundas Raunas vidusskolā

12.oktobrī Raunas vidusskolas 1.-12.klases skolēni karjeras stundās tikās ar Raunas skolas absolventiem. Skolēniem bija iespēja ne tikai klausīties Solvitas Baueres, Gundegas Kurpnieces, Lindas Zūdiņas – Sivko, Ilmāra Ceriņa, Ulda Ozola un Mārtiņa Vīganta stāstījumā un atmiņās par skolas laikiem, bet arī uzzināt, ar ko šie cilvēki nodarbojas šobrīd, kādas skolā gūtās zināšanas ir nepieciešamas viņu dzīvē. Skolēni bija uzmanīgi klausītāji un aizrautīgi uzdeva jautājumus par viesu darba ikdienu.

Izvērtējot karjeras stundās dzirdēto, visinteresantākais skolēniem šķita absolventu stāstījums par skolas gaitām un iespēja labāk iepazīt ciemiņu daudzveidīgo darba pienākumu klāstu. Daudziem bija pārsteigums, ka ikdienā ir jāprot darīt tik dažādas lietas.

Nākamajās karjeras stundās skolēni izteica vēlmi tikties ar zobārstu, ķirurgu, galdnieku, aktrisi, profesionālu sportistu, veterinārārstu, pavāru, programmētāju, kosmetologu, zinātnieku, policistu, datorinženieri, konditori, juristu, karavīru, būvinženieri, grāmatvedi, psihologu un vēl citu profesiju pārstāvjiem.

Cerams, ka karjeras stundās dzirdētais visus skolēnus mudinās atbildīgāk izturēties pret savu tiešo pienākumu, cītīgāk mācīties, censties mācību stundās apgūt pēc iespējas vairāk, lai arī viņi, absolvējot Raunas vidusskolu, turpinot mācības citās mācību iestādēs, gala rezultātā kļūtu par īstiem sava amata meistariem.

Raunas vidusskolas skolēnu un skolotāju vārdā paldies karjeras stundu vadītājiem – Solvitai Bauerei, Gundegai Kurpniecei, Lindai Zūdiņai – Sivko, Ilmāram Ceriņam, Uldim Ozolam un Mārtiņam Vīgantam - par izzinošajām nodarbībām, par izbrīvēto un mums atvēlēto laiku saka karjeras konsultante Inta Paipala.

Ievietots 25 Oct, 2017 | Informāciju sagatavoja Kristiāns Kiršteins | Karjeras izglītība