Profesiju konkurss “Naudas koks 2017”

9.martā Raunas vidusskolas komanda “ 4 “Z”” piedalījās Priekuļu tehnikuma organizētajā karjeras konkursā pamatskolēniem "Naudas koks 2017". Konkursā bez mūsu skolas komandas izpratni par daudzveidīgajām profesijām demonstrēja komandas no Amatas pamatskolas, Priekuļu vidusskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Nītaures vidusskolas, Mārsnēnu pamatskolas, Zaubes pamatskolas un Stalbes vidusskolas. Visi konkursa uzdevumi bija saistīti ar Priekuļu tehnikumā apgūstamajām profesijām: automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, datorsistēmu tehniķis un lauku īpašumu apsaimniekotājs.

Mūsu skolu pārstāvēja 9.klases skolnieces - Linda Podniece un Tīna Plijeva –, kā arī 8.klases skolnieki : Agris Buračevskis – Blodziņš un Matīss Rudzītis.

Konkursa galvenā balva “Naudas koks 2017” atbrauca uz Raunas vidusskolu, un vēl komanda saņēma bankas “Citadele” speciālbalvu par rezultatīvāko sniegumu profesijā “Klientu apkalpošanas speciālists”.

Konkursa norise komandas “ 4 “Z”” dalībnieku skatījumā.

Lindas Podnieces pārdomas: “ Katrā profesiju punktā bija jāveic 2 - 3 uzdevumi, kas saistīti ar konkrēto profesiju. Man vislabāk patika kartupeļu mizošana un salvešu locīšana profesijas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” punktā.” Tīna Plijeva raksta: “ Visspilgtāk atmiņā palicis zāles noformējums – lielais naudas koks, kurā bija iekarinātas dažādas naudas monētas, - un aizraujoša šķita kartupeļu mizošana un griešana.” Agris atceras: “Katras profesijas punktā bija padomāts, lai uzdevumi būtu interesanti, atjautīgi, lai mēs parādītu gan savas zināšanas, gan prasmes. Man izaicinājums bija kartupeļu mizošana.” Matīss lepojas ar saviem panākumiem lauksaimniecības, ekonomikas un IT uzdevumu veikšanā. Viņš raksta: “ Vislabāk palika atmiņā tie uzdevumi, kurus šādā veidā nebiju pildījis, piemēram, turēju ekonomikas grāmatu virs plecu līnijas.”

Gribu pievienoties Matīsa rakstītajam : “Ir gandarījums par mūsu skolas komandu, jo viss tika izdarīts kārtīgi. Strādājām kā komanda! Palīdzējām cits citam!”

Paldies Lindai, Tīnai, Agrim un Matīsam! Mēs, Raunas vidusskolas kolektīvs, lepojamies ar jums!

Karjeras izglītības skolotāja Inta Paipala.

Ievietots 17 Mar, 2017 | Informāciju sagatavoja Diāna Brikmane | Karjeras izglītība