Raunas vidusskolas skolēnu Ēnu diena

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

15.februārī Raunas vidusskolas lielie un mazie skolēni apmeklēja dažādus Raunas pagasta uzņēmumus, iestādes, viesojās pie darba veicējiem, iepazīstot daudzveidīgu darbu specifiku. Brauca uz Cēsīm, lai uzzinātu daudz ko interesantu par policistu ikdienu, par psihologa profesiju. Vidusskolnieki devās policijas patruļas izbraukumā. Priekuļos vidusskolnieces ēnoja veterinārārsti. Sākumskolas skolēni laipni tika uzņemti SIA “Latvijas Ķiploks”, SIA “Latnature”, kā arī SIA “Raunas Lauktehnika”. Ar sajūsmu skolēni vēroja produkcijas tapšanas procesu, kā arī izmantoja iespēju piedalīties ražošanā, protams, arī pagaršot un aptaustīt gala produktu.

Lielāko klašu skolēni ēnoja konditori, pavāri, skolotāju, farmaceiti, ziedu veikala pārdevēju, veikala īpašnieku, bibliotekāri, frizieri, kosmetoloģi, autobusa vadītāju, mežsargu, zobārstu, žurnālisti, dārznieci, IT speciālistu, grāmatvedi, ģimenes ārstes, bērnudārza audzinātāju, elektriķi, automehāniķi.

SIA “Pavasars” projektu vadītājs iepazīstināja skolēnus ar galdnieka, arhitekta un inženiera darbiem uzņēmumā un parādīja, kā top mājas šajā uzņēmumā. Savukārt SIA “Fabrika “Rauna”” ražošanas vadītājs stāstīja skolēniem par paneļu māju ražošanu.

Liels paldies visiem darba devējiem un darba veicējiem, kuri stāstīja skolēniem par profesijām, ļāva iepazīt interesējošās profesijas noslēpumus, tādējādi mudinot skolēnus plānot savu nākotni, apgūt izvēlēto profesiju un atgriezties mūsu dzimtajā pagastā – Raunā.

Paldies par Jūsu pārdomātajiem stāstījumiem, sirsnīgo izturēšanos, iespējām līdzdarboties un mums atvēlēto laiku!

Raunas vidusskolas skolēnu, ēnotāju, vārdā karjeras skolotāja Inta Paipala.

Ievietots 17 Mar, 2017 | Informāciju sagatavoja Diāna Brikmane