Topošo pirmklasnieku diena skolā

5.aprīlī pirmo reizi ceļu uz skolu mēroja Raunas pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīšu" grupas audzēkņi, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē.

Šāds pasākums topošajiem pirmklasniekiem notiek jau otro gadu. 

Šā gada pirmklasnieki iejutās gidu lomā un ciemiņus sagaidīja jau pie skolas durvīm. Gidu pavadībā viesi tika aizvesti uz garderobi. Kad visi bija noģērbuši virsdrēbes un pārvilkuši apavus, tad sākās ceļojums pa Raunas vidusskolu. Ceļojuma laikā bija jāseko pēdiņām, kuras mūs aizveda uz svarīgākajām vietām skolā-pie dežurantes Laumiņas, skolas direktora Edgara Plētiena, mācību daļas Ilutas Jermacānes, darbvedes Diānas Brikmanes. Tālāk turpinājām ceļu uz klasēm - mūzikas klasē mēs iepazināmies ar mūzikas skolotājām Sarmu Bērziņu un Daci Ābramu. Tur mums mazu koncertiņu sniedza 1.klases skolēni. Pēc kopīgas dziesmas devāmies uz vissvarīgāko vietu-1.klasi. Skolotāja Silvija Kručāne iepazīstināja jaunos skolēnus ar 1.klases iemītniekiem, kuri ir kopā ar bērniem visos dienas darbos un nedarbos. Izturējuši pārbaudījumus burtu un ciparu zinībās, steidzām apmeklēt skolas bibliotēku un sporta zāli, kur mūs sagaidīja sporta skolotājs Andris Abrāmovs. Pēc kārtīgas sportošanas bija pienācis laiks saldam pārsteigumam skolas ēdnīcā. Katrā ceļojuma pieturas punktā 1.klases skolēni arī īsi pastāstīja kādos gadījumos tu vari tur iegriezties.

Paldies 1.klases skolēniem un skolotājai Silvijai Kručānei par interesanto ceļojumu! Paldies skolotājiem Sarmai Bērziņai, Dacei Ābramai un Andrim Abrāmovam par sagatavotajām aktivitātēm! Paldies skolas ēdnīcas saimniecītēm par gardo limonādi!

Uz tikšanos 2019.gada 1.septembrī!

Ievietots 24 Apr, 2019 | Informāciju sagatavoja Ilze Podniece