Valmieras teātris- profesiju māja

Teātris daudziem no mums asociējas tikai ar aktiera, režisora un teātra direktora profesiju. Lai mainītu priekšstatus par teātri un, iespējams, nākotnē apgūtu kādu no iepazītajām profesijām, Raunas vidusskolas un Drustu pamatskolas skolēni 23.aprīlī devās uz Valmieras Drāmas teātri.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Karjeras iespējas teātrī” laikā skolēni teātri iepazina kā aktiera, scenogrāfa, butaforista, režisora, šuvēja, friziera, grimētāja, metinātāja, galdnieka, krāsotāja, ģērbēja, tehniskā direktora, galvenā administratora, skaņu, gaismu, video operatora, izpilddirektora, gida un vēl citu profesiju māju.

Pasākuma dalībnieki ar interesi ielūkojās teātra aizkulišu dzīvē, uzzināja, cik daudzu cilvēku darbs tiek ieguldīts, lai mēs, skatītāji, varētu baudīt teātra mākslu. Noskaidroja, kurās izglītības iestādēs var mācīties, lai apgūtu radošās profesijas.

Klausoties teātra tehniskā direktora stāstījumā, skolēni saprata, ka darbs, kuru tu strādā, ir jādara ar prieku, jāpieiet katrai lietai radoši, ar izdomu, tad pozitīvs rezultāts neizpaliks.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras iespējas teātrī” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagoģe, karjeras konsultante Inta Paipala

Ievietots 25 Apr, 2019 | Informāciju sagatavoja Ilze Podniece | Karjeras izglītība