Kods Izglītības programmas veids
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111 Pamatizglītības programma
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma