Kods

Izglītības programmas veids

Realizācijas vieta

01011111

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Kalna iela 4, Rauna

Skolas iela 7, Drusti

01015811

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Skolas iela 7, Drusti

21011111 Pamatizglītības programma

Skolas iela 1, Rauna

Skolas iela 7, Drusti

31011011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Skolas iela1, Rauna

21015311

Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar fiziskās attīstības traucējumiem Skolas iela1, Rauna

21015811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgāsattīstības traucējumiem

Skolas iela1, Rauna

Skolas iela 7, Drusti

21015911

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Skolas iela 7, Drusti