Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Edgars Plētiens 7.50 - 8.20        
2. Daiga Abrāmova 13.00-13.40   13.50-14.30 13.00-13.40 12.10- 12.50
3. Irēna Bāze       7.45 - 8.25 13.50-14.35
4. Sarma Bērziņa   7.40 - 8.25     13.00-13.45
5. Nellija Buča 7.45 - 8.25 7.45 - 8.25 7.45 - 8.25 7.45 - 8.25  
6. Baiba Cūberga   12.10- 12.50 13.50-14.30 13.00-13.40 13.00-13.40
7. Jeļena Dombrovska      

8:00 – 8:30 15:30 – 16:00

***iepriekš vienojas ar skolotāju

 
8. Iluta Jermacāne   14.40-15.40      
9. Aira Kārkliņa 8.00 - 8.25 15.30-16.10        
10. Silvija Kručāne 13.00-13.40 13.00-13.40 13.00-13.40 13.00-13.40  
11. Gundega Kurpniece 13.45-14.30 13.45-14.30   12.30- 13.30  
12 Ilze Podniece 13.50-14.30 12.10- 12.50 13.50-14.30 13.00-13.40  
13. Inta Paipala   7.40 - 8.25 13.50-14.53    
14. Olga Plētiena   13.50-14.50      
15. Valdis Dirnēns      

8.05 - 8.25 15:30 – 16:00

***iepriekš vienojas ar skolotāju

 
16. Dace Sarkane       13.40-15.04  
17. Auseklis Tūters      

8.15 - 8.25 15:30 – 15:50

***iepriekš vienojas ar skolotāju

 
18. Brigita Zēmele 7.45 -8.25     15.20 – 15.52  
19. Inese Lāce       15:30 – 15:54