Adrese:  Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV4131
Darba laiks: pirmdiena - piektdiena: 8:00 - 17:00

Tālrunis: +371 64177384
E-pasts: raunaspsk@smiltenesnovads.lv

Direktors: evija.pumpurina@gmail.com 

Amats Vārds Nummurs
Direktore Evija Pumpuriņa 26829788
     
Direktora vietnieks izglītības jomā Iluta Jermacāne 29208731
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Justīne Buliņa 29346541
Direkotra vietnieks izglītības jautājumos Drustu struktūrvienībā Inga Neilande 29947725
Izglītības metodiķis Drustu struktūrvienībā Vēsma Lapiņa 28616728
Pirmsskolas metodiķe Ritma Temnova 64177187
Lietvede Diāna Brikmane 64177384, 26315441
Saimniecisko jautājumu pārzinis Drustos Agita Kondratjeva 26612119
Pirmsskola   64177187
Skolas ēdnīca   64177277