Piekļūstamības paziņojums

Raunas Vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Raunas Vidusskolas un Pirmsskolas izglītības iestādes - https://raunasvsk.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Raunas vidusskolas un Pirmsskolas izglītības iestādes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2021. gada februārim apraksti būs pievienoti visiem attēliem.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Navigācija ar klaviatūru ievadformās nav pieejama
  • Netiek nodrošināta piekļūstamība vairākos kontrastos.
  • Netiek nodrošināta vairāku fonta izmēru maiņa, tādējādi netiek izpildīts MK noteikumu 22.1. punktā minētais princips par uztveramības ievērošanu.
  • Plānots, ka līdz 2021. gada martam augstāk minētās prasības būs pievienotas un funkcionējošas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Raunas novada domes IT nodaļas datortīklu administrators Kristiāns Kiršteins.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības paziņojums .

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem:

( Google Chrome pārlūkam: https://chrome.google.com/webstore/detail/midnight-lizard/pbnndmlekkboofhnbonilimejonapojg,

(Mozilla Firefox pārlūkam: https://addons.mozilla.org/lv/firefox/addon/midnight-lizard-quantum/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, vai arī domājat, ka mēs neatbilstam piekļūstamības prasībām, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar Raunas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistu, rakstot e-pastu:

E-pasts: e-sab.att@rauna.lv

Tālrunis: +37126122392

Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads LV-4131

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Informācijas tehnoloģiju departaments”.
E-pasts: it@rauna.lv
Tālrunis: +37126305900

Pārraugošajā iestādē atbildīgā persona ir Raunas novada domes izpilddirektore Linda Zūdiņa

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 05.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Linda Zūdiņa, Raunas novada Domes izpilddirektore.