Darbojos droši!

Esam atsākuši pirmsskolas apmeklējumu katrs savā grupā un ļoti priecājamies par to! Ir septembra vidus un 20 Zīļuki jau ir iepazinušies, apraduši ar jaunām telpām. Kopā ar bērniem ir izstrādāti grupas noteikumi, kurus bērni cenšas ievērot. Grupas telpās ir izlikti attēli, kas mums atgādina, ka:

  • jābūt draudzīgiem, strīdus jāatrisina ar vārdiem;
  • jādalās ar rotaļlietām;
  • grupā jāsarunājas klusi, lai netraucētu citiem.

Esam kļuvuši par aktīviem dabas pētniekiem un turpināsim dažādus darbus dabā, jo mums ir jaunas idejas!

Tiksimies atkal jaunā stāstā!

Lielie Zīļuki: Undīne, Siguta, Raivo, Evita

Ievietots 21 Sep, 2020 | Informāciju sagatavoja Aiga Matjušenoka | Zīļuki