Mūsdienās skolēni dzīvo un mācās pasaulē, kurā strauji pieaudzis informācijas daudzums.
Ir izmainījušās tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas turpmākajā dzīvē.
Skolas bibliotēkas mērķis - papildināt un pilnveidot izglītības darba saturu skolā. Veicināt dažādos veidos pasniegtas informācijas pieejamību skolēniem, skolotājiem, studentiem, skolas darbiniekiem un citiem interesentiem.

Bibliotēka piedāvā:

  • Mācību grāmatas
  • Daiļliteratūru
  • Uzziņu literatūru
  • Nozaru literatūru
  • Periodiskos izdevumus

 

Bibliotēkā notiek pasākumi, dažādas izstādes, karjeras izglītības darbs.
Mācību stundas ar TV, video, DVD, audio tehnikas, datoru un interneta pieejamību.
Iespējams izmantot kopētāju, printeri, elektroniskās datu bāzes.