Skolēnu padome

 

 

Rīcības grupa: Kooridnē sadarbību ar pašpārvaldes mentoru, skolotājiem, skolēniem un skolas vadību, iesniedz darbu plānus, atskaites, aizpilda grafikus, plāno budžetu, organizē sanāksmes un sanāksmju plānus, nodrošina telpas kārtību un drošību, atbild par saimniecisko (praktisko) jautājumu uzlabošanu skolā, koordinē pārējo darba grupu darbību.

Darba grupas biedri:

 1. Pārsla Broka, 9. kl.
 2. Edvards Kalniņš, 9.kl.

Organizācijas grupa: Nodrošina pasākumu un aktivitāšu praktisko norisi, sagādā nepieciešamos resursus, materiālus, balvu fondus, atbild par budžeta izlietojumu un telpu vizuālo izskatu un praktisko/ tehnisko nodrošinājumu,

Darba grupas biedri:

 1. Jūlija Katiševa, 9.kl.
 2. Elizabete Ezergaile, 7.kl.
 3. Samanta Kendija Kūlīte, 8.kl.
 4. Estere Kudle, 9.kl.

Kultūras grupa: Veido pasākumu plānus un saturus, meklē māksliniekus, rada idejas vizuālajam noformējumam un praktiskajam nodrošinājumam, atbild par reklāmu pirms pašakuma laikā un pēc pasākuma

Darba grupas biedri:

 1. Ernests Kalniņš, 8.kl.
 2. Patrīcija Masaļska, 9.kl.
 3. Kristiāna Brikmane, 8.kl.

Vecāku padome

 1. Normunds Lauskis
 2. Solvita Auziņa
 3. Inga Kizjalo
 4. Maija Puķīte
 5. Aiga Glaudiņa
 6. Inga Sapžņikova- Pētersone
 7. Eva Kalniņa