Izglītojošo padomes priekšsēdētājs

ROBERTS KOKINS

Izglītojošo padomes priekšsēdētāja vietnieks

GINTS BROKS

Izglītojošo padomju dalībnieki

ANDA EZERIŅA

ADRIJA APENĪTE

MADARA KRŪMIŅA

AGRIS BLODZIŅŠ

 

Izglītojošo padome 2018