Skolas padomes vadītāja

EVA KALNIŅA

Skolas padomes klašu pārstāvji

1. klase: Kristīne Reikmane (vietnieks: Zane Ceriņa)

2. klase: Menarda Buča- Rudzīte (vietnieks: Alise Brūvere)

3. klase: Alise Brūvere (vietnieks: Uldis Ozols)

4. klase: Elīna Gābere (-)

5. klase: Santa Silova (-)

6. klase: Inga Sapožņikova- Pētersone (vietnieks: Evija Zurģe)

7. klase: Eva Kalniņa (vietnieks: Jānis Kudlis)

8. klase: Normunds Ģipslis (vietnieks: Ansis Rudzītis)

9. klase: Ginta Ezeriņa (vietnieks: Evita Jākobsone)