# Vārds Pasniedz
1. Ābrama Dace interešu izglītība
2. Abrāmovs Andris sports 1.-12.kl.
3. Abrāmova Daiga 2.kl.: latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības,  mājturība, vizuālā māksla; pagarinātā grupa
4. Sarkane-Plijeva Dace bioloģija 7.-12.kl., ķīmija 8.-12.kl.
5. Bāze Irēna krievu valoda 6.-12.kl.
6. Bērziņa Sarma mūzika 1.-9.kl., interešu izglītība
7. Buča Nellija matemātika 5.-7.kl.; 9.kl.
8. Cūberga Baiba 3.kl.: latviešu valoda,  matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, mājturība, vizuālā māksla, dabaszinības 5.- 6.kl.; 
9. Dirnēns Valdis ģeogrāfija 7.-10.kl.
10. Dombrovska Jeļena vizuālā māksla 5.-9.kl., informātika 5.-7.kl., kulturoloģija 10.,12.kl.; interešu izglītība
11. Fiņko Undīne atbalsta personāls: logopēds
12. Jermacāne Iluta matemātika 8.kl. ,10.kl.; 12.kl.
13. Kārkliņa Aira vēsture 6.-9.kl., sociālās zinības 5.-9.kl.
14. Krakopa Laura izterešu izglītība
15. Kručāne Silvija 1.kl. latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, mājturība, vizuālā māksla; 
16. Kurpniece Gundega angļu valoda 1. - 12.kl.
17. Kokins Jurijs valsts aizsardzības mācība 10.kl., jaunsardze
18. Lāce Inese latviešu valoda  10.kl.; interešu izglītība
19. Matjušenoka Aiga pagarinātā grupa
19. Podniece Ilze 4.kl. latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, literatūra, ētika, mājturība, dabaszinības, vizuālā māksla; 
20. Paipala Inta latviešu valoda 5.- 7.kl., 12.kl.
21. Plētiena Olga latviešu valoda 8.-9.kl.
22. Plētiens Edgars vēsture 8.-9.kl.;10.-12.kl.
23. Tūters Auseklis mājturība 5.-9.kl., interešu izglītība
24. Zēmele Brigita mājturība 5.-9.kl., fizika 8.-12.kl., interešu izglītība