# Vārds Pasniedz
1. Ābrama Dace individuālā instrumentu spēle, mūzika pirmsskolā, deju kolektīva koncertmeistare 
2. Abrāmovs Andris sports 1.-12.kl.
3. Abrāmova Daiga 4.kl.: latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības,  mājturība, vizuālā māksla; pagarinātā grupa
4. Sarkane-Plijeva Dace bioloģija 7.-12.kl., ķīmija 8.-9.kl.
5. Bāze Irēna krievu valoda 4.; 6-12.kl.
6. Bērziņa Sarma mūzika 1.-9.kl., Drustu skolā mūzika, interešu izglītība: koris, individuālo instrumentu spēle, 9.kl. klases audzinātāja
7. Berķe Sandra matemātika 7.-9.kl.
8. Cūberga Baiba 2.kl.: latviešu valoda,  matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, mājturība, vizuālā māksla, dabaszinības 5.- 6.kl.; 
9. Dirnēns Valdis ģeogrāfija 7.-9.kl.
10. Inese Arena vizuālā māksla 5.-9.kl.,  interešu izglītība: māksla
11. Fiņko Undīne atbalsta personāls: logopēds
12. Jermacāne Iluta matemātika 12.kl., direktora vietniece metodiskajā darbā
13. Kārkliņa Aira vēsture 4,;6.;7.kl., sociālās zinības 5.-9.kl.
14. Krakopa Laura interešu izglītība: dejas
15. Kručāne Silvija 1.kl. latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, mājturība, vizuālā māksla; 
16. Kurpniece Gundega angļu valoda 1.-3.;9.kl.;12.kl.
17. Inese Krastiņa 5.kl.audzinātāja, 5.; 7.kl. latviešu valoda
18. Lāce Inese latviešu valoda  12.kl.; interešu izglītība: teātris
19. Matjušenoka Aiga 12. kl. audzinātāja
19. Podniece Ilze 3.kl. latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, literatūra, ētika, mājturība, dabaszinības, vizuālā māksla; 
20. Paipala Inta 8.kl. klases audzinātāja un latviešu valoda
21. Plētiena Olga latviešu valoda 6.;9.kl.
22. Plētiens Edgars vēsture 8.kl., 12.kl.
23. Černoglazovs Viktors mājturība 5.,6.,8.,9. klase
24. Zēmele Brigita mājturība 5.-9.kl., inženierzinības 7.klase fizika 8.-12.kl.
25. Buliņa Justīne 7. klases teātra māksla, 7. - 8.kl., MOT trenere, 7.kl. audzinātāja, direktora vietniece ārspus klašu darbā
26. Vītola Sanita matemātika 5.kl.;6.kl, 6. kl. audzinātāja, pagarinātā grupa, atbalsta personāls: skolotāju palīgs 1.-4.kl.
27. Bergsone Liene angļu valoda 1,; 4.- 7.kl.
28. Pumpuriņa Evija vēsture 9.kl.; direktora vietniece metodiskajā darbā
29. Ieva Lejmalniece Drustu skolā 5.;9. kl. audzinātāja
30. Arnita Rēdmane  Drustu skolā vizuālā māksla 1.-9. kl.
31.  Māra Kovriga Drustu skolā 4.,;6. kl. audzinātāja
32. Inga Zariņa Drustu skolā 7.,;8. kl. audzinātāja
33. Vēsma Lapiņa Drustu skolā 2.,;3. kl. audzinātāja
34. Sanda Dravante Drustu skolā sabas zinības un soc. zin. 1.-4.kl.
35. Sanita Vašile Drustu skolā 1.kl. audzinātāja
36. Māris Krams Drustu skolas spors 1.-9.kl.
37. Inga Neilande Direktora vietniece Drustu skolā