Ministru kabineta noteikumi Nr. 289                                                          Rīgā 2018. gada 22. maijā

 

 

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

 Diagnosticējošie darbi ar kombinētu mācību saturu notiek:

1) latviešu valodā– mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

2) matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

 

 

 Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

 Diagnosticējošie darbi notiek:

1) latviešu valodā– mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;

2) matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

3) dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.

 

 

 Valsts pārbaudes darbi 9. klases izglītojamiem

 Eksāmeni notiek:

1) latviešu valodā - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā;

2) vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;

3) matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā;

4) Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā.

 

 

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

 Centralizētie eksāmeni notiek:

 1) angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 12. martā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. martā;

2) krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 14. martā, mutvārdu daļa – 14. un 15. martā;

3) latviešu valodā (rakstiski) - 2019. gada 21. maijā;

4) matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 24. maijā.

5) Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 28. maijā;

6) fizikā (rakstiski) - 2019. gada 30. maijā;

7) bioloģijā (rakstiski) - 2019. gada 5. jūnijā;

8) ķīmijā (rakstiski) - 2019. gada 7. jūnijā;

Eksāmeni notiek:

1) informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā;

2) ģeogrāfijā (rakstiski) - 2019. gada 10. jūnijā;

3) ekonomikā (rakstiski) - 2019. gada 12. jūnijā;